Content om te laden.
Een ogenblik geduld alstublieft...

  

Welkom in het meetgegevensportaal van samenwerkende Brabantse waterschappen: Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta en Waterschap De Dommel. 
In het meetgegevensportaal kunt u meetreeksen die door de Brabantse waterschappen beschikbaar worden gesteld, bekijken, vergelijken en downloaden.


Om gebruik te maken van deze website moet u zich eenmalig kosteloos registreren. Na registratie kunt u:

  • selecties van meetgegevens maken op de kaart;
  • grafieken van meetpunten maken en combineren;
  • meetgegevens en grafieken downloaden;
  • grafieken bewaren op uw persoonlijke dashboard.

Klik op aanmelden en vervolgens op registreren om toegang te krijgen tot  het  meetgegevensportaal.

Accountgegevens of wachtwoord kunt u hier wijzigen.

U wordt aangeraden om gebruik te maken van de handleiding.

De meetgegevens die de waterschappen via dit portaal aanbieden zijn ingewonnen voor eigen gebruik. De waterschappen besteden veel zorg aan de inwinning, validatie en controle van deze gegevens. De mate van nacontrole van gegevens bepaalt de kwaliteit van deze gegevens. U vindt daarom in het downloadbestand voor iedere meetwaarde een kwaliteitscode en een kwaliteitsomschrijving. In de handleiding staat beschreven hoe u gegevens kunt downloaden.

Als waterschappen gebruiken wij deze gegevens bij onze eigen werkzaamheden. Desondanks kunnen er altijd incorrecte meetwaarden of onvolledigheden in de reeks aanwezig zijn. Wij streven er naar om de hoeveelheid foute waarden zo klein mogelijk te houden. De waterschappen sluiten alle aansprakelijkheid uit over enigerlei of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen. Het gebruik van deze gegevens geschiedt daarom altijd op uw eigen risico.

De Waterschappen behouden zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Heeft u twijfels over de kwaliteit van de geboden informatie, of heeft u aanvullende vragen, neem contact op met de beheerder.

Op het meetgegevensportal is de HydroLogic privacy statement en cookie policy van toepassing.